– Virker som de prøver å svartmale prosjektet

– Direkte misvisende, sier leder Arne Egil Thorsvik i Skude Bygg om Kirkerådets illustrasjon.