HAUGESUND: Moren og den nå 18 år gamle jenta mener barnevernet har brutt menneskerettighetene – at hun ble utsatt for tortur og nedverdigende behandling.

– Det er viktig å ta opp kampen, sier jentas mor til Haugesunds Avis.

Det var Stavanger Aftenblad som 30. januar i fjor publiserte historien om «Glassjenta», «Ida». De hadde fulgt hennes liv under barnevernets omsorg, et liv som til tider lignet en kamp.

LES OGSÅ: 64-siders reportasje om barnevernsjente fra Karmøy

– Jeg har hatt møte med jenta og hennes mor, sier jurist Marius Reikerås i Bergen til Haugesunds Avis.

– Jeg har sagt ja til i første omgang å kartlegge saken og se om vi eventuelt kjører en sak i Norge før Menneskerettighetsdomstolen. Hun har en god sak. Pressen har gjort en god jobb i denne saken, sier Reikerås.

Juristen mistet for øvrig sin advokatbevilling i mai 2009. Han påpeker at hans oppgave nå er å kartlegge saken på vegne av «Glassjenta Ida» og hennes mor.

– De er selvfølgelig informert om at jeg ikke har bevilling til å praktisere som advokat i Norge, men at jeg kan føre saker for EMD. Skal saken gå i Norge, får vi se hvem som skal føre den for retten, sier Reikerås.

Han har søkt om å få tilbake bevillingen sin, og håper dette kan bli avgjort i løpet av høsten.

Kaller det tortur

Det er Art. 8 og Art. 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen Reikerås mener er brutt.

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv.

  1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
  2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. (Kilde: Lovdata)

Art 3. Forbud mot tortur

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. (Kilde Lovdata)

– Må legge om kursen

Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms la i september i fjor fram en rapport om hvordan det offentlige har tatt seg av «Ida». Der er kritikken så klar at granskingslederen ber «Ida» om unnskyldning i Aftenbladet.

Reikerås sier at siden Staten har erkjent feil, har «Ida» en god sak.

– Jeg gir henne kred  for at hun ønsker å ta denne kampen. Norge er nødt til å legge om kursen. Det er viktig å gjøre saken kjent inn i Europaparlamentet. Dette er en sak som vil få internasjonal oppmerksomhet. Nå vil jeg bruke sommeren til å kartlegge saken, sier Reikerås.