Varslet om 20.000 i tvangsmulkt for å ha innredet naustet sitt

DETTE ER IKKE ET NAUST: Tilsynet fra Karmøy kommune viste at ett av de to naustene ble innredet slik som dette.

DETTE ER IKKE ET NAUST: Tilsynet fra Karmøy kommune viste at ett av de to naustene ble innredet slik som dette. Foto:

To nausteiere i Åkrehamn er pålagt å fjerne kjøkkeninnredningen i naustene sine. Kommunen mener bruken er i strid med reguleringsplanen.

DEL

KARMØY: Nabokrangelen på vestsida av Åkrehamn har endt hos Fylkesmannen i Rogaland før den ble endelig avgjort. Nå står de to nausteierne i fare for å bli ilagt hver sin tvangsmulkt på 20.000 kroner om de ikke sørger for at naustet framstår slik som det er tillatt i reguleringsplanen.

Kommunen ga tillatelse til å føre opp fire naust i desember 2014, og ferdigattest ble gitt like før advent i 2016. Ikke lenge etter kom de første naboklagene inn til kommunen, der påstanden var at naustene ikke ble brukt i tråd med byggetillatelsen og planbestemmelsene.

I oktober 2017 ble det gjennomført tilsyn av alle de fire naustene som var satt opp, og konklusjonen fra kommunen for to av dem var klar:

– Bygningen framstår ikke som naust. Det er innredet rom for varig opphold, bad, kjøkken og stue/oppholdsrom, står det i sakspapirene.

Tilsynsingeniør på sektor areal og byggesak i Karmøy John Karsten Vedø understreker overfor Haugesunds Avis at «et naust er egentlig et lagerbygg».

Etter tilsynet ble det sendt ut beskjed om hva eierne måtte gjøre, men ved besiktigelse i april 2018 var ikke bygningen tilbakeført likevel.

Kan få flere tvangsmulkter

Nausteierne protesterte, og saken ble sendt til politisk behandling i teknisk utvalg i kommunen og endte opp hos Fylkesmannen i Rogaland. Der ble vedtaket om tilbakeføring og mulkten opprettholdt.

– Nå har eierne frist til 1. april 2019. Etter det sender vi tvangsmulkten. Så må vi vurdere om det er behov for å sende flere enn en, sier Vedø.

Haugesunds Avis har vært i kontakt med en av nausteierne, som selv har snakket med den andre. Ingen av dem ønsker å uttale seg om saken.

Reguleringsplanens bestemmelser

§ 13. I området tillates oppført naust.

§ 14. Naust skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring av mindre båter ogutstyr for bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal ikke nyttes til overnatting eller varig opphold.

§ 15. Bebygd grunnflate på naust kan være maks 30 kvadratmeter. Mønehøyde kan være maks 5 meter, og gesimshøyden maksimalt 2,5 meter over kainivå/terreng mot sjø. Bygget må ha et maritimt preg med saltak og takvinkel mellom 37 og 45 grader.

§ 16. Naust og boder skal ha en enkel og funksjonell form tilpasset den tradisjonelle sjøhusstilen. Bygningene skal gis en enkel utforming uten arker, kvister og andretakopplett, balkonger, karnapper eller andre fasadeelementer.

§ 17. I byggesøknad skal det dokumenteres tinglyst rett på 1 parkeringsplass per naust.

Vedø forteller at han tror det er flere enn disse to naustene som brukes til noe annet enn det som er formålet i Karmøy.

Kommunen får fra tid til annen tips, og gjennomfører da tilsyn. Tilsynsingeniøren forteller at noen ganger ender saken i en omregulering. Eierne kan da søke om tillatelse til bruksendring, for eksempel til fritidsbolig.

Dette er ikke tilfellet vest i Åkrehamn.

– Jeg tror ikke folk tar seg til rette. Jeg tror mange handler i god tro, gjerne etter å ha snakket med andre. Men slike tilfeller som i Åkrehamn er ikke greit, sier Vedø.

Kommet flere klager

Han forteller at Karmøy ikke har gjennomført noe raid for å sjekke bruken av naustene som står rundt i kommunen, sjøl om det har vært diskutert.

FORSØK: Her har nausteier fjernet komfyren og koketoppen, men Karmøy kommune mener at det fortsatt ikke framstår som et naust. Fylkesmannen i Rogaland er enig.

FORSØK: Her har nausteier fjernet komfyren og koketoppen, men Karmøy kommune mener at det fortsatt ikke framstår som et naust. Fylkesmannen i Rogaland er enig. Foto:

– Hvis vi skal gjøre det, må vi ha en plan om hva vi skal gjøre med det vi finner. Kommunens regelverk er ikke veldig detaljert på dette feltet, og vi venter nå på en ny kommuneplan, sier Vedø, som understreker at ulike kommuner har ulike regler om temaet.

Karmøy får ikke mye klager om temaet. Men akkurat i strøket hvor disse naustene står har det nærmest vært en klagestorm. For bruken av de fire naustene som er satt opp, er ikke det eneste.

Vedø forteller at det også er under oppføring tre nye naust like ved de fire første, og der har det kommet klager både på bruken og på trafikkmengden som naustene genererer i gatene.

– Jeg håper jo at disse sakene ordner seg, for alle involverte, sier Vedø.

Artikkeltags