KARMØY: Haugaland Zoo har rettet opp avvik og fått på plass ansvarlig og rutiner.

Nøkkelen til parkens videre drift, er en svensk veterinær ved navn Michaela Modig. Hun som har kompetanse på eksotiske dyr, skal ha det overordnede ansvar, sier Mattilsynet i sin avgjørelse.

LES OGSÅ:  

– Ansvarsoverdragelsen må være reell, understreker avdelingssjef May Vestbø i Mattilsynet i en pressemelding.

Om betingelsene sier Mattilsynet: Parkveterinæren skal ha det overordnede ansvaret for tilsyn, stell, fôring, opplæring av de ansatte og behandling av syke/skadde dyr.

Modig må være til stede i parken i minimum 50 prosent stilling, og dersom hun slutter, må Haugaland Zoo erstatte henne med en ny medarbeider som har samme kompetansenivå.

Haugaland Zoo må også dokumentere at virksomheten har økonomi til å sikre god dyrevelferd, slik loven krever at de skal kunne gjøre.

Tett oppfølging

Mattilsynet har lenge hatt tett oppfølging av Haugaland Zoo og måten de holder dyr på.

Allerede i fjor sommer fikk dyreparken klar beskjed fra Mattilsynet om at de ikke kunne drive videre på den måten de hadde gjort.

LES OGSÅ:

Og at dersom driften ikke ble overført til andre faglig, kompetente personer, skulle alle dyrene enten overføres til andre dyreparker eller avlives av veterinær.

– Jeg håper at en ansvarlig parkveterinær og flere dyrepassere nå vil føre til en permanent bedring for dyra i Haugaland Zoo. Driften av en dyrepark som dette krever spesial kompetanse for at dyra skal ha det godt, sier Vestbø i pressemeldingen Mattilsynet på Haugalandet sendte ut tirsdag morgen.