Ser på grensejustering på nytt

I 2016 raste debatten om Fastlands-Karmøy skulle bli en del av Haugesund kommune. Kommunestyret i Karmøy avslo enstemmig innbyggerforslaget om en folkeavstemning om kommunetilhørighet på fastlandssiden, men saken om grensejustering ble aldri utredet.