TILLEGGSNÆRING: Knut Sandve og Brit Sandve driver Sandvegardens gartneri ved siden av gårdsdriften.
Ruth Sunnanå Sveistrup

Knut går gjerne rundt i gartneriet og snakker med plantene, Brit setter på musikk.

I over 100 år er det blitt drevet handel fra Sandvegarden. Der det i dag står et gartneri, var det krambu med post og telegraf.
Publisert