Har tjent millioner på p-plass som har vært ulovlig siden 2006

Karmøy kommune har hatt en gjennomgang av sine arkiver, og har funnet at ett av parkeringsarealene på Haugesund lufthavn Karmøy ikke kan tas lovlig i bruk.