Hydro har ikke ordnet opp etter tilsyn i 2014. Nå truer Miljødirektoratet med tvangsmulkt

Artikkelen er over 3 år gammel

Miljødirektoratet har avdekket alvorlige forhold ved virksomheten til Hydro Aluminium på Karmøy. Noen avvik stammer fra 2014, men er ikke blitt rettet opp.