– Det er som om de har sendt klagen til Gud. Jeg fikk et skriv om at jeg ikke kan klage videre

Kåre Pedersen reagerer på kommunens behandling av hans klage mot naboens planlagte garasje.