Foreslår å kutte 12 stillinger: – Det er ikke kjekt

Rådmannen foreslår å kutte flere millioner i driften av skolene og barnehagene på Karmøy. Samtidig settes penger til nye skolebygg av i budsjettforslaget.