Gikk hardt ut mot kommunen. Får ikke medhold

Fylkesmannen i Rogaland er klar på at Karmøy kommune har gjort rett, og gir ikke PBL medhold i sin klage.