Ingen vil lage middag til hjemmeboende

Ingen leverandører søkte da Karmøy kommune etterlyste et firma som kunne lage mat og kjøre den ut til hjemmeboende innbyggere.