Lyser ut rektorstilling på nytt

For få personer søkte på rektorstillingen i kommunen.