– Vi vil også i fremtiden ha gode tjenester, som i dag

Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund mener Karmøy kommune vil kunne håndtere eldrebølgen på en tjenlig måte. Kommunen satser på å gi flest mulig hjelp i sitt eget hjem.