Enige om det meste

ENIGE: Gruppelederne Tor Kristian Gaard (t.v.) og Svein H. Andersen (Ap) skryter av samarbeidet med budsjettet.

ENIGE: Gruppelederne Tor Kristian Gaard (t.v.) og Svein H. Andersen (Ap) skryter av samarbeidet med budsjettet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Posisjonen og Høyre har funnet tonen. Resultatet blir ny idrettshall på Vormedal, mer til omsorg og rask rehabilitering av Avaldsnes kirke.

DEL

KARMØY: Partiene skrøt av hverandre da posisjonen (Ap, KrF, V og Sp) og Høyre presenterte sitt felles budsjettforslag i formannskapet i Karmøy mandag kveld.

– Posisjonen fortjener ros for at de tok oss med når vi var så frekke at vi inviterte oss inn, sier Tor Kristian Gaard (H) som tok initiativet til det tverrpolitiske budsjettforslaget.

Gaard fikk ros tilbake fra posisjonspartiene, og alle de øvrige partiene fikk skryt fra de to uavhengige representantene, de to tidligere Frp-representantene Susan Borg og Pål A. Døsen.

– Det er gledelig at partiene har funnet sammen, sier Borg.

Dette var første gang siden Kjell Arvids Svendsens ordførertid det er bred enighet om Karmøy-budsjettet.

Flere fellessaker

Gaard mener at Høyre har fått godt gjennomslag for sine budsjettinnspill. Men flere av disse punktene var det tverrpolitisk enighet om på forhånd.

LES OGSÅ: Dette vil han forhandle om

På driftsbudsjettet for neste år gjelder det først og fremst åpning av andre etasje på Norheim bu- og behandlingsheim igjen.  Det betyr at ordningen med åtte dobbeltrom på korttidsavdelingen blir avviklet.

– Vi gjør dette i hovedsak for å få bort bruk av dobbeltrom, sier varaordfører Leif Malvin Knutsen (KrF) i sin presentasjon av budsjettet.

LES OGSÅ: Dette er de enige om å endre i 2018-budsjettet

Partiene øker også driftsstøtten til idrett, dagtilbud for demente og en rekke mindre tiltak for vanskeligstilte grupper. Dessuten bruker de mer penger til forebyggende arbeid innen barnevernssektoren, uten å øke budsjettrammene. Eiendomsskatten blir redusert noe.

Totalt øker partiene driftsrammene med 11 millioner kroner i forhold til rådmannens budsjettforslag. 2,5 millioner kroner mer enn de gjorde for ett år siden.

Avaldsnes kirke får mer

De største endringene kommer på investeringsbudsjettet. Bygging av ny idrettshall på Vormedal til 46 millioner kroner framskyndes. De første 6 millionene kommer allerede på 2018-budsjettet.

Rehabilitering av Avaldsnes kirke skal skje i en engang. Kommunen setter av 8,5 millioner kroner neste år, og nesten like mye i 2019.

– Kjempeflott, sier kirkeverge Kjetil Osnes Bøe, som fulgte budsjettbehandlingen i formannskapet.

LES OGSÅ: Håper å få tettet kirketårnet

Han regner med at pengene, sammen med bevilget statlig tilskudd, rekker til å sette det ikoniske kirkebygget i skikkelig stand.

Ikke avklart

Det blir satt av 20 millioner kroner til arbeidet med å skaffe flere omsorgsplasser, og 15 millioner kroner til skoleinvesteringer i Åkra/Vea-området.

Summen til skole er den samme som posisjonen la inn i økonomiplanen i 2018 under fjorårets budsjettbehandling. Rådmannen hadde skjøvet denne investeringen mange år ut i tid.

Det er ennå ikke avklart hvordan pengene til skole på Åkra/Vea og omsorg på investeringsbudsjettet skal brukes.

De eneste nye investeringene er 2 millioner ekstra til vei og 3 millioner til trafikksikkerhet.

Større låneopptak

Partiene er også enige om at Åkra IL selv skal finansiere bygging av nytt klubbhus i tilknytning til de to nye kommunale idrettshallene på Åkra.

– Vi tar flere av investeringene tidligere enn rådmannen la opp til, men mener at økonomien tillater dette, sier varaordfører Knutsen.

For å finansiere endringene politikerne på investeringsbudsjettet, legger politikerne opp til at låneopptaket neste år må økes med 34,7 millioner i forhold til rådmannens budsjettforslag.

LES OGSÅ: Derfor vil han utsette bygging av ny skole

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Før den endelige behandlingen i kommunestyret 11. desember, vil MDG, SV og flere uavhengige representanter bli invitert inn i budsjettvarmen.

Artikkeltags