Flyttet butikken for tredje gang

Marit Gramshaug har flyttet butikken sin for tredje gang. Med mer synlige lokaler håper Gramshaug at flere vil finne fram til henne.