Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett avviste Birgittes søskenbarn

Artikkelen er over 11 år gammel

Advokat Arvid Sjødin er svært overrasket over utfallet i saken mot Birgitte Tengs' søskenbarn i Høyesterett tirsdag.

OSLO: Høyesterett går stikk imot sin tidligere beslutning når den nå setter punktum for Birgitte Tengs-saken, sier søskenbarnets advokat Arvid Sjødin. Han er svært overrasket over avgjørelsen.

Høyesterett bestemte tirsdag at saken ikke skal gjenåpnes. Grunnen var at fristen for å begjære gjenåpning av dommen utløp i 2003. Avgjørelsen var enstemmig.

– Da Høyesterett behandlet dette spørsmålet i august i fjor, kom de til at saken ikke var foreldet. Nå sier de det motsatte, sier Sjødin.

Høyesterett tok stilling til om søskenbarnet skulle få mulighet til å ta erstatningskravet han ble idømt til en ny runde i lagmannsretten, eller om saken skulle avsluttes.

Beslutningen ble altså at fristen har løpt ut.

– Det er veldig oppsiktsvekkende å konstatere at selv om man får en avgjørelse i Høyesterett, så kan man ikke stole på den, sier Sjødin.

Dømt til erstatning

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i nærheten av hjemmet sitt på Karmøy i 1995.

Nesten to år senere ble Tengs’ søskenbarnet dømt for drapet. Karmøymannen ble også dømt til å betale hennes foreldre 100.000 kroner i oppreisning.

Søskenbarnet ble frifunnet da Gulating lagmannsrett behandlet straffesaken året etter.

Men lagmannsretten dømte likevel den tiltalte til å betale sin onkel og tante 100.000 kroner i erstatning. Retten kom til at det var sannsynlighetsovervekt for at han hadde begått drapet.

Niende gang

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at beviskravene i straffesaker og sivilrettslige saker er ulike. Den sivilrettslige delen av dommen har i en årrekke versert i det norske rettsvesenet og har også vært en tur innom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Da Høyesterett tirsdag behandlet saken, var det den niende gangen de befatter seg med den.

I mellomtiden har foreldrene til Birgitte Tengs fått utbetalt erstatningsbeløpet fra staten, mens staten på sin side har ettergitt kravet mot søskenbarnet. Men han vil ikke leve med å ha en sivilrettslig dom mot seg, og har i årevis forsøkt å få saken opp igjen.

– Vi må bare konstatere at selv om Høyesterett har fått dokumentert at selv politiet mener at han er uskyldig, så har man ikke noe rettssystem som greier å rette opp feil som dommere gjør i dette landet, sier Sjødin.

Birgitte Tengs’ foreldre er glade for at saken nå er avsluttet.

– Mine klienter er lettet over at Høyesterett skjærer gjennom og setter et punktum for fetterens rettsmaraton, slik at de nå kan få fred, sier advokat John Christian Elden til VG Nett.

Ny runde i Strasbourg

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt den norske staten til å betale erstatning til søskenbarnet, og han har fått 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning etter straffesaken.

Men siste ord en ennå ikke sagt i saken. Det ligger allerede en klage i Strasbourg som ikke er behandlet.

Den handler om at store mengder saksdokumenter forsvant da Tengs-saken var oppe i lagmannsretten i 2004 og Høyesterett i 2005.

– I andre henseender blir det at dokumenter er borte oppfattet som et brudd på muligheten til imøtegåelse. Det vil det være et menneskerettsbrudd, sier Sjødin.

Det er uvisst når saken kommer opp for menneskerettighetsdomstolen.

Kommentarer til denne saken