KARMØY: Etter nyttår har Karmøy lensmannskontor fått melding om at tre lokale bedrifter har vært utsatt for svindel fra utlandet. De tre Karmøy-bedriftene er blitt svindlet for til sammen flere millioner kroner.

Politioverbetjent Frode Klausen, som er etterforskningsleder ved Karmøy lensmannskontor, opplyser til Haugesunds Avis at to av svindlene har skjedd fra Kina og Hongkong, det tredje fra Spania.

Svindelen har skjedd ved at e-post blir hacket. Svindler har fått kontroll over korrespondansen mellom kunder og regnskapskontor. Resultatet er at bedrifter ender opp med å betale falske fakturaer til utlandet.

Det har vært store summer involvert i hvert av tilfellene.

– Det har vært snakk om beløp på over 200.000 amerikanske dollar, opplyser Klausen.

Gode rutiner

Politiet oppfordrer bedriftsledere som oppdager svindel, til å ta kontakt med bankforbindelsen sin for å få stanset pengeoverføringene til utlandet.

– Vi har heldigvis noen saker der banker er blitt kontaktet og utbetalinger stanset. Om vi kan gi noen råd, må det være at bedriftene er kjappe med å kontakte bankene og er tidlig ute for å stoppe pengeoverføringene, sier etterforskningslederen.

Politiet ber bedrifter som handler varer fra utlandet, spesielt fra Asia, om å være ekstremt nøye med å undersøke e-postadressen.

– Dersom det benyttes en e-postlenke, må den verifiseres ved for eksempel å benytte ny e-post for bekreftelse eller oversending av bilag. Man kan også benytte sms eller telefon direkte med betalende kunde, i tillegg til at en kan etterprøve forespørselen eller varene som bestilles, forklarer etterforskningslederen.

Han oppfordrer bedriftene til å innarbeide gode rutiner for passordbeskyttelse for å sikre e-postadressen sin. Aller helst bør det brukes to-trinns verifisering ved pålogging, samme system som eksempelvis blir brukt ved pålogging i nettbank.

– Det er ikke nok med brukernavn og passord, understreker Klausen.

Utfordrende saker

Politiet etterforsker svindelsakene mot Karmøy-bedriftene.

– Vi har ingen mistenkte i de tre sakene, sier etterforskningslederen.

Han innrømmer at det er vanskelig å løse denne type saker.

– Dette er ofte organisert kriminalitet, der svindlerne gjør alt for å skjule sine spor. De kan sitte i ett land, og operere fra et annet land. Etterforskning i utlandet tar dessuten lang tid, og det går lang tid før vi får informasjon, sier etterforskningslederen.

I denne type saker er lokalt politi ofte avhengig av bistand fra Økokrim og internasjonalt politisamarbeid.

– Det viktigste vi kan gjøre lokalt er å forebygge, sier Klausen.

Han gjentar oppfordringen om at daglige leder i lokale bedrifter sikrer e-posten sin med totrinns pålogging, og toveis kommunikasjon.

– De bedriften som er mest utsatt, er de som opererer mot kunder utenlands og har betalinger ut i verden. Lokale firma som opererer lokalt, er ikke like utsatt, sier politioverbetjenten.