Karmøy-bedrift er Norges største innen sitt felt. Nå kjøper den opp produsent.

DOBLER KAPASITETEN: Kjetil Vikingstad, daglig leder i Geminor. Med oppkjøpet av biobrenselprodusenten dobler bedriften sin kapasitet for produksjon av flis til bruk som brensel til fjernvarmeanlegg og strømproduksjon.

DOBLER KAPASITETEN: Kjetil Vikingstad, daglig leder i Geminor. Med oppkjøpet av biobrenselprodusenten dobler bedriften sin kapasitet for produksjon av flis til bruk som brensel til fjernvarmeanlegg og strømproduksjon. Foto:

Det Karmøy-baserte resirkuleringsselskapet Geminor kjøper opp biobrenselprodusent på Eidsvoll.

DEL

KARMØY: Geminor er i dag Norges største importør av restavfall som drivstoff, og har avdelinger og mottaksstasjoner både i Skandinavia, Finland, Tyskland og Storbritannia. Selskapet ble opprettet på Karmøy i 2004.

Tirsdag opplyser selskapet at de har kjøpt opp biobrenselprodusenten Bøn Biobrensel AS i Eidsvoll. Oppkjøpet betyr ifølge pressemeldingen at Geminor styrker sin posisjon som ledende aktør innen produksjon av resirkulert brensel i Norden.

Dobler kapasiteten

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, og daglig leder i Bøn biobrensel AS, Johan Peter Olö, signerte nylig en oppkjøpsavtale som sikrer Geminor 100 prosent av aksjene i biobrenselprodusenten. Overtakelsen betyr at Geminor dobler sin kapasitet for produksjon av flis til bruk som brensel til fjernvarmeanlegg og i strømproduksjon.

Fakta

  • Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap.
  • Det sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet.
  • Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Tyskland, og sysselsetter totalt 48 fagpersoner.
  • Selskapet håndterer mer enn 1,4 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg.
  • Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.

 

Bøn biobrensel AS, som ble opprettet i 2011, produserer brensel i form av returflis og bioflis og jobber med mobile CBI kvernere som opererer på forskjellige gjenvinningsstasjoner i Sør-Norge. Selskapet produserte 75 000 tonn flis og omsatte for 13 millioner kroner i 2018.

– I Bøn biobrensel er vi godt fornøyde med å bli en del av en ambisiøs bransjeaktør som Geminor. Driften vil fortsette som tidligere, men i og med at Geminor nå går fra å være vår største oppdragsgiver til å bli eier, er det duket for større produksjon og mer skreddersydde kundeløsninger i årene som kommer. Allerede i 2019 regner vi med å øke produksjonen av flis til 120 000 tonn, sier daglig leder i Bøn biobrensel AS, Johan Peter Olö.

– Stort steg

Selskapet håndterer mer enn 1,4 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg i Nord-Europa.

Nær milliardomsetning for Geminor 

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, har planene klare rundt oppkjøpet.

– Med Bøn biobrensel AS blir vi mer tilgjengelige, vi øker kapasiteten og blir vesentlig sterkere innen mobile produksjonsoppdrag i Norge. Vårt ønske er å bli en komplett aktør i bransjen – både hva gjelder behandling og avsetning av avfall for norske kommuner. Med oppkjøpet av Bøn biobrensel tar vi et stort steg i riktig retning, sier Kjetil Vikingstad i Geminor.

Artikkeltags