KARMØY: Norfakta Markedsanalyse har på oppdrag fra Haugesunds Avis spurt et representativt utvalg på 600 karmøybuer over 18 år hva de ville stemme om det var kommunevalg i dag. Partimålingen ble gjort i forrige uke.

AASE SIMONSEN: - EN FANTASTISK MÅLING FOR HØYRE
DAGENS LEDER: HØYREBØLGE OVER KARMØY

Høyre får en oppslutning på 21,3 prosentpoeng, en økning på hele 10,4 i forhold til kommunevalget i 2007.

Del 
 
Partiet klatrer fra å være det 4. største til å bli det nest største i Karmøy, og dobler antall plasser i kommunestyret, til ti.

Fremskrittspartiet står fortsatt meget sterkt i Karmøy, selv etter tilbakegang på 3,3 prosentpoeng i forhold til 07-valget. Partiet er fortsatt suverent størst.

Frp over 30 prosent

På Norfaktas måling får Frp 32,6 prosent, mot 35,9 ved kommunevalget for snart fire år siden. Frp ville fått 15 i det nye kommunestyret om valgresultatet 12. september blir som partimålingen, en tilbakegang på ett mandat.

Målingen gir Frp og Høyre rent flertall sammen i Karmøy kommunestyre, og med god margin. Partiene legger beslag på 25 av de 45 plassene.

Det åpner for at Helge Thorheim kan klare det Bente Thorsen aldri klarte, å bli den første Frp-ordfører i Karmøy, med Høyres Aase Simonsen som varaordfører.

Høyre sitter med nøkkelen. Velger partiet i stedet å inngå i et borgerlig forlik med sentrum og inkludere Ap, kan Frp igjen bli den store taperen, selv om partiet sanker suverent mest stemmer. Da kan et mulig resultat bli Aps Jarle Nilsen som ordfører med Simonsen som vara.

H-debatt 

Om da ikke Høyre fortsetter framgangen og kommer i posisjon til å ta ordføreren selv. Valget i Karmøy blir en thriller.

KrF svekket

KrF er partiet som går sterkest tilbake på dagens partimåling for Karmøy. KrF får 16,4 prosent, en tilbakegang på 4,5 i forhold til kommunevalget i 2007. Målingen reduserer antall KrF-representanter i kommunestyret fra 10 i dag til sju.

Fra å være det nest største partiet i Karmøy, overtar KrF nå plassen som det 4. største.

Også Arbeiderpartiet går tilbake, fra 20,8 til 19,4 prosentpoeng. Det gir ni i kommunestyret, mot ti i dag. SV går litt fram, fra 3,0 til 3,3 prosent.

I dagens partimåling dobler det partiets plasser i kommunestyret, fra en til to, mens Senterpartiet med en oppslutning på 3,1 beholder sin ene plass.

Venstre fikk ved kommunevalget i 2007 3,4 prosent av stemmene og to plasser i kommunestyret. Hos Norfakta får Venstre 3,0 prosent, og mister den ene av sine to plasser.

Det er i alt ti partier som stiller liste ved årets kommunevalg i Karmøy.

Av småpartiene får Pensjonistpartiet en oppslutning på 0,6 prosentpoeng mot 1,4 ved valget i 07. Partiet Rødt får på målingen 0,2 prosent, mens oppslutningen om Kristens Samlingsparti ikke ga utslag.

Høyest blant menn

Bakgrunnstallene viser at Høyre scorer høyere blant menn enn kvinner i Karmøy, og høyest i aldersgruppa 30–44 år. Lavest oppslutning har partiet blant dem over 60.

Frp i Karmøy scorer også høyere blant menn enn kvinner, og suverent best i aldersgruppa under 30 år.

Hos Arbeiderpartiet og KrF er bildet et annet. I utvalget som sier de ville stemt KrF i dag, er det tre ganger flere kvinner enn menn og de fleste i aldersgruppene 45–59 år og over 60.

Også hos Ap er det flere kvinner enn menn som sier de vil stemme på partiet. Størst oppslutning uansett kjønn har Arbeiderpartiet i aldersgruppa 45–59 år, lavest hos dem under 30 år. Når det gjelder lojalitet, står Høyre sterkest på denne målingen. 70 prosent av dem som stemte H i 2007, svarer at de også vil stemme Høyre i dag.

For Frp er tallet 64 prosent, for KrF 63 og for Ap 62 prosent. Størst «vet ikke»-gruppe har KrF og Ap.

FØLG HAUGESUNDS AVIS PÅ FACEBOOK: