– Vi har hatt enorm vekst på Haugalandet

Flere søker om og får innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Karmøy kommune. For koordinator Inger Lise Haavik Dale i Prima Assistanse betyr det hektiske dager. For kommunen har veksten resultert i budsjettsprekk.