Bente Thorsen trekker seg fra kommunestyret

Oppgir helsemessige årsaker som begrunnelse.