KARMØY: Det er ingen automatikk i at ordførerkandidaten til et parti er den partiets velgere foretrekker som ordfører.

Norfakta Markedsanalyse har på oppdrag fra Haugesunds Avis bedt et representativt ut-valg karmøybuer fortelle hvem de ønsker som ordfører etter valget.

Ser vi bort fra deres partitilhørighet og hva folk vil stemme, er det «close race» på popularitetsstigen til de fire mest aktuelle kandidatene.

Del på Facebook

Med 19 prosent er KrFs Leif Malvin Knutsen den mest foretrukne, tett fulgt av Arbeiderpartiets Jarle Nilsen, Frp’s Helge Thorheim (begge 17%) og Høyres Aase Simonsen (16%).

16 prosent svarer at de ikke ønsker noen av dem, like mange svarer «vet ikke».

Ønsker andre

Lavest blant egne velgere scorer Fremskrittspartiets Helge Thorheim. Bare 50 prosent av dem som vil stemme Frp om det er valg i dag, vil ha Thorheim som ordfører.

H-debatt

Ti prosent av Frp’erne ønsker Høyres Aase Simonsen som ny ordfører i Karmøy, åtte prosent KrFs Leif Malvin Knutsen, tre prosent Ap’s Jarle Nilsen.

Hele 30 prosent av Frp-tilhengerne svarer enten «ingen av dem» eller «vet ikke».

Større oppslutning om egen kandidat er det i Høyre, men også her er det stor usikkerhet.

Ca. 30 prosent av Høyres velgere ønsker en annen enn Aase Simonsen som ordfører. 13 prosent har mer tro på Frp’s Helge Thorheim, 11 prosent foretrekker Leif Malvin Knutsen, seks prosent Jarle Nilsen fra Arbeiderpartiet.

KrF og Ap har de ordfører-kandidatene i Karmøy med sterkest oppslutning i egne rekker, etter Norfakta-målingen å dømme.

73 prosent av KrF-velgerne slutter opp om Leif Malvin Knutsen, sju prosent vil ha Jarle Nilsen fra Ap, seks prosent Aase Simonsen fra Høyre og bare en prosent Frps Helge Thorheim. Resten svarer «ingen av dem» (6%) eller «vet ikke» (8%).

Hos menn

Hos Ap svarer 73 prosent at de vil ha Nilsen, åtte prosent Leif Malvin Knutsen, tre prosent Høyres Aase Simonsen og bare en prosent Helge Thorheim.

En av ti Ap-velgere i Karmøy ønsker ingen av dem, fem prosent svarer «vet ikke».

Bakgrunnstallene sier også noe om hvordan kandidatene scorer i forhold til kjønn og alder, uavhengig av partipreferanse.

Det er flere kvinner enn menn i Karmøy som foretrekker Leif Malvin Knutsen, og det er aldersgruppa 45–59 år som gir han mest støtte. Minst grep har KrFs ordførerkandidat om karmøybuer under 30 år, uansett kjønn.

Ap’s Jarle Nilsen scorer også høyest hos kvinner og står sterkest i aldersgruppa 45–59 år, svakest hos dem over 60.

For Frp’s Helge Thorheim er bildet et annet. Han scorer mye høyere hos menn enn kvinner, og høyest i aldersgruppa under 30 år, dårligst hos dem over 60. Det er også flest menn blant dem som støtter Høyres Aase Simonsen som ordførerkandidat, og sterkest oppslutning har hun på målingen i aldersgruppa 30–44 år, uansett kjønn.

– Veldig åpent

Alle de fire kandidatene er enige om at det kommende kommunevalget i Karmøy er ganske åpent i forhold til hvem som overtar etter KrFs veteran Kjell Arvid Svendsen.

På partimålingen som Haugesunds Avis offentliggjorde tirsdag før påske, fikk Frp og Høyre rent flertall alene, og Thorheim er den som ligger best an til å bli ordfører.

Men det er Høyre som sitter med nøkkelen. Velger Høyre å samarbeide med sentrum og Arbeiderpartiet, kan det bli en av de andre kandidatene.

Leif Malvin Knutsen synes det er hyggelig at han er den mest foretrukne, Thorheim sier han har en jobb å gjøre i forhold til å bli kjent blant velgerne.

Aps Jarle Nilsen er overrasket over at Leif Malvin Knutsen ikke scorer høyere, siden han er den eneste av kandidatene som har vært ordfører i Karmøy tid-ligere.

Aase Simonsen gleder seg først og fremst over at Høyre er blitt det nest største partiet i Karmøy.

FØLG HAUGESUNDS AVIS PÅ FACEBOOK: