Foreslår ny utsettelse for skole på Åkra

Artikkelen er over 2 år gammel

Karmøy skal de neste årene bruke over 650 millioner kroner på skoleutbygging. Men på Åkra må de vente flere år på ny barneskole.

DEL

KARMØY: De to siste årene har rådmann Sigurd Eikje foreslått å utsette byggestart for ny skole på Åkra. Men politikerne har vært klare på at skoleutbyggingen både på Stangeland i Kopervik og på Åkra skal prioriteres i budsjettet.

Flertallet la inn 15 millioner til ny skole på Åkra i 2018, for at den nye skolen skulle bygges i forlengelsen av arbeidet med de to nye kommunale idrettshallene.

I sitt siste budsjettforslag foreslår avtroppende rådmann nok en gang å utsette byggestart for ny skole på Åkra. I investeringsforslaget for den neste tiårsperioden har Eikje lagt inn de første 7 millionene til skolen i 2021. De påfølgende årene blir investeringene trappet opp.

Den nye skolen, som er vil koste 245 millioner kroner, vil etter rådmannens forslag til framdriftsplan, stå ferdig først i 2026.

Storsatsing i Kopervik

Arbeidet med å bygge de to nye kommunale idrettshallene, grunnerverv og opparbeiding av infrastruktur til skolen på Åkra, går som planlagt. Denne utbyggingen har en økonomisk ramme på 167 millioner kroner og blir fullfinansiert de to neste årene. 20 millioner kroner av kostnadene blir dekket av spillemidler.

Idrettshallene skal stå ferdige i 2019.

I 2018 og 2019 er det satt av totale 24 millioner kroner til nytt klubbhus til Åkra IL. 20 av millionene er ført opp på investeringsbudsjettet neste år.

Ny barneskole på Stangeland blir den største enkeltinvesteringen i Karmøy de nærmeste årene. Så langt er det bevilget 52,5 millioner kroner til skolen, som skal erstatte Eide og Stokkastrand.

Utbyggingen har en økonomisk ramme på 416 millioner kroner. I tillegg kommer 10 millioner i spillemidler til flerbrukshallen til skolen. Etter planen skal den store barneskolen ferdigstilles i 2021.

Utsetter idrettshall

I høst startet arbeidet med å rehabilitere og bygge ut Vormedal ungdomsskole for 150 millioner kroner. Rådmannen har satt av penger til prosjektet fram til 2020. Utbyggingen skal etter planen være ferdig til skolestart i 2021.

Fastlandssiden har også et stort behov for økt hallkapasitet. I mai vedtok kommunestyret at arbeidet med å planlegge en ny flerbrukshall ved Vormedal ungdomsskole skulle startes snarest mulig. Rådmannen anbefaler at dette arbeidet ikke skal stare før om fem-seks år.

I investeringsforslaget er det satt av 46 millioner kroner til idrettshallen i årene 2023–25. 10 millioner av summen blir dekket av spillemidler. Dersom politikerne følger rådmannens anbefaling, kan hallen stå ferdig først i 2025.

Fastlands-Karmøy må også vente mange år på ny skole i området Kolnes/Eikje. Etter rådmannens forslag blir det trolig byggestart på skolen i 2027.

Noe til Olavskirken

Utbyggingen av Vea sykehjem vil bli avsluttet neste år. 44 millioner er ført opp på budsjettet.

Rådmannen har også satt av 30 millioner kroner til grunnerverv til Spanne seniorlandsby. Tidligere er det bevilget 20 millioner kroner til  denne store satsingen innen helse og omsorg.

Arbeidet med ny interkommunal legevakt i Raglamyr-området vil gå som planlagt. Fram til 2021 vil kommunen investere 114 millioner kroner. 15 millioner kroner er ført opp i 2018.

Haugesunds Avis har tidligere omtalt at Avaldsnes kirke har et vedlikeholdsbehov på over 30 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 5,75 millioner kroner til oppussing av den ikoniske og fredede kirka. Disse pengene må brukes innen utgangen av 2019.

Karmøy kirkelige fellesråd ba kommunen om 18,6 millioner på 2018-budsjettet for å fullføre rehabiliteringen. Rådmannen har satt av 600.000 neste år, og 6 millioner kroner i 2019. Resten av arbeidet foreslår han blir utsatt til 2027.

Artikkeltags