Karmøy skal bli heldigital

SKAL BLI DIGITALE: Rådmann Sigurd Eikje og budsjettsjef Øystein Hagerup la fram Karmøy kommunes budsjett for 2018.

SKAL BLI DIGITALE: Rådmann Sigurd Eikje og budsjettsjef Øystein Hagerup la fram Karmøy kommunes budsjett for 2018. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Digitalisering blir den store satsingen i Karmøy de nærmeste årene. Målet er å bli heldigital i 2020.

DEL

KARMØY: Digitaliseringen skal skje på alle områder i kommunenes virksomheter. Internt blant ansatte, og eksternt mot innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre offentlige etater.

En egen digitaliseringsrådgiver skal legge fram en egen plan for hvordan digitaliseringen skal gjennomføres.

I 2018 forslår rådmann Sigurd Eikje at det blir satt av 3,75 millioner kroner ekstra til dette arbeidet på driftsbudsjettet. I økonomiplanen er det satt av ytterligere 2 millioner kroner hvert år.

I tillegg ligger det inne penger til å samordne digitaliseringsarbeidet med andre kommuner i KS og IKT-samarbeidet på Haugalandet.

Jobber for digitale søknader

Innenfor helse- og omsorg blir det satt av ekstra penger til å ta i bruk velferdsteknologi og digitalisering. 12 millioner kroner skal brukes til systemer for pasientsikring og trådløse nettverk.

Også i barnehagene blir det etablert trådløse nettverk. Innen kultur vil det bli tatt i bruk nye digitale løsninger, eksempelvis for mer åpne bibliotek.

Karmøy er utpekt som referansekommune i et nasjonalt prosjekt for å gjøre det mulig å søke på nett om kommunale sosiale tjenester fra Nav.

Viderefører lesebrett-prosjekt

De neste tre årene vil Karmøy investere totalt 9 millioner kroner på verktøy, systemer og kompetanse innen digitalisering. Disse pengene kommer i tillegg til de ordinære IKT-investeringene, og skal dekke kostnadene til blant annet infrastruktur, sikkerhetssystemer og fornying av datamaskiner.

De neste fire årene vil kommunen bruke 23 millioner kroner på dette.

I tillegg vil skolenes satsing på bruk av lesebrett i læringsarbeidet fortsette. På denne budsjettposten er det satt av 6,8 millioner neste år, og like mye i 2019.

Artikkeltags