La fram budsjettforslag: Foreslår en rekke kutt

Rådmannen vil fjerne tilskudd til oppgaver som ikke er lovpålagt.