Leste dikt for å støtte privat boligprosjekt

LYRISK: Tor Kristian Gaard gjorde Inger Hagerups ord til sine for å fortelle hvor viktig det er å støtte prosjektet.

LYRISK: Tor Kristian Gaard gjorde Inger Hagerups ord til sine for å fortelle hvor viktig det er å støtte prosjektet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Karmøy-politikerne ønsker å få bygget private omsorgsboliger i Skudenes. Tor Kristian Gaard brukte et dikt av Inger Hagrup til å argumentere for prosjektet.

DEL

KARMØY: – Vi har en liten søster, vi har en liten bror ...

Høyres gruppeleder Tor Kristian Gaard leste opp Inger Hagerups dikt «Våre små søsken» for å støtte det private boligprosjektet i Skudeneshavn, for personer med nedsatt funksjonsevne.

Gaard og de andre politikerne i kommunestyret er opptatt av å finne en løsning som formelt innfrir Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd.

For beboerne betyr et tilskudd på 7,5 millioner kroner til bygging av bofellesskapet med seks omsorgsboligene på Hålandshøgda i Skudeneshavn, at de får 500.000 kroner mindre i gjeld hver.

– Men saken handler om så mye, mye mer enn 7,5 millioner kroner. Hvem skal vi hjelpe om ikke disse personene? sier Gaard.

Han viste til FN-konvensjonen, som sier at alle har rett til å bo sammen med hvem de vil, og hvor de vil – før han avsluttet sitt innlegg med å lese opp Inger Hagerups berømte dikt, som ble skrevet til åpningen av Ragna Ringdals Dagsenter for psykisk utviklingshemmede i Oslo i 1953.

Varm støtte

For å få investeringstilskudd fra Husbanken må Karmøy stå for byggingen av de seks omsorgsboligene. Innstillingen fra formannskapet, om at kommunen ikke skal inngå avtale om bygging av omsorgsboligene, fikk flertall også i kommunestyret mandag kveld.

Men der fremmet Alf Magne Grindhaug (KrF) – på vegne av de fleste partiene – et tilleggspunkt om at kommunen sammen med initiativtakerne og Husbanken skal få på plass formalitetene som sikrer investeringstilskudd til prosjektet.

Kommunen vil i tillegg gjøre endringer i budsjettet for 2018, for å kunne overdra den 2,2 store mål tomta vederlagsfritt til et framtidig borettslag, og forplikte seg til å leie personalbase og fellesareal i bofellesskapet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Løsningen, som innebærer at kommunen skal bygge boligene for så å selge dem videre til brukerne, ble varmt støttet av politikerne.

– Dette gir store økonomiske fordeler, uten at det koster kommunen noe, sier Grindhaug i KrF.

– Med dette vedtaket er vi nærmere enn noen gang til å få omsorgsboliger på Hålandshøgda, mener Anne Ferkingstad (Ap).

Er optimist

Lørdag sto foreldre og barna, som ønsker å få seg egen leilighet på Hålandshøgda fram i Haugesunds Avis. Da fryktet de at ti-tolv års arbeid skulle være forgjeves, og at planene ville bli skrinlagt.

LES OGSÅ: Det er i Skudeneshavn de vil bo, kollegaene på Solstein og Vili&Ve. Et bofellesskap nær familie og venner er drømmen, men det kan bli for dyrt.

– Nå er jeg optimist. Jeg regner med at dette går i orden, sier talsperson Arne Nornes etter kommunestyrebehandlingen.

Foreldrene oppfatter tilleggspunktet i kommunestyret som en klar «bestilling» til om å finne en løsning, som utløser investeringstilskudd fra Husbanken. Nornes viser til at dette nylig skjedde for et tilsvarende prosjekt på Bømlo.

– Vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Nå må vi passe på at det ikke tar for lang tid. De begynner å bli utålmodige, de som skal bo der, sier Nornes.

Investeringstilskuddet fra Husbanken vil dekke 45 prosent av byggekostnadene. Prosjektet vil dessuten få momsrefusjon.

Artikkeltags