Utsatte Viking Planet-sak

Etter å ha behandlet saken tre ganger med positivt utfall, valgte Karmøy kommunestyre mandag å utsette saken om opprettelse av et regionalt reiselivsfond.