– Visker ut effekten av barnetrygd

Marianne Sol Levinsen tar opp en sak om barnefattigdom. Her med partikollega Odd Magne Hansen.

Marianne Sol Levinsen tar opp en sak om barnefattigdom. Her med partikollega Odd Magne Hansen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Marianne Sol Levinsen vil ha slutt på at Karmøy kommune kutter i sosialhjelp om mottakerne også får barnetrygd.

DEL

KARMØY: Det er 66 kommuner som holder barnetrygden utenfor når de skal beregne hvor mye sosialhjelp en person eller familie har rett på. Karmøy er ikke en av disse kommunene. Det ønsker SV og Levinsen å endre på. Hun tar saken opp i kommunestyret mandag 22. oktober.

– Her snakker vi om de med dårligst økonomi i kommunen, som får trekk om de har rett på barnetrygd. Når man regner inn barnetrygd som inntekt, gjør dette at barnefamilier som mottar sosialhjelp får mindre penger enn de burde få og har behov for. Dette visker ut effekten av barnetrygden, som er beregnet til barnet og jevner ut litt av forskjellene i samfunnet, sier Levinsen i en e-post til Haugesunds Avis.

Hun nevner Oslo og Bergen som eksempler på kommuner som holder barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp.

– I 2016 var det 67 000 barn i familier som mottok sosialhjelp. 70 prosent av disse bor i en kommune som avkorter sosialhjelpen opp mot barnetrygden.

Forslaget til kommunestyrer lyder slik: «SV anmoder kommunestyret om å ta hensyn til å la barnetrygd være uteompålagt i beregning i de tilfeller familier søker om sosial stønad.»

Artikkeltags