Kaller invitasjon til befaring en «tilsnikelse»

Tor Kristian Gaard kaller invitasjonen fra motstanderne av omkjøringsveien for en «tilsnikelse», ettersom de bruker begrepet befaring om invitasjonen til kommende lørdag. Han er opptatt av at nå må politikerne på Karmøy ta veiprosjektet tilbake.