Oppgitt over det han kaller «konspirasjonsteoretikere»

Ordfører Jarle Nilsen møter skarp kritikk fra motstandere av den såkalte omkjøringsveien på Sør-Karmøy. Han svarer med like skarpt skyts tilbake.