Mats sin skolevei har nå blitt grønn

Eide skole er den første skolen på Karmøy som får grønn vei med hvite fotspor for å markere at veien er en aktiv skolevei.