Utsetter ny skole i Kopervik etter saksbehandlingsfeil

Naboprotester førte til at kommunen gav etter.