Gå til sidens hovedinnhold

Får Riksantikvarens kulturminnepris 2018

Artikkelen er over 2 år gammel

Den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer, og i hele femti år har Foreningen Gamle Skudeneshavn arbeidet for bevaring av kulturmiljøet i Gamle Skudeneshavn. Nå får de lønn for strevet.

KARMØY: På Riksantikvarens høstmøte i Oslo, overvært av kulturminneforvaltere fra alle landets fylker, overrakte riksantikvar Hanna Geiran prisen til leder i styret, Egil Sørbø, og styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal, ifølge en pressemelding.

– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart. Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for bevaring og/eller restaurering av kulturminner, formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt ogbruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner.

Det er sjuende gang prisen deles ut i år, og prisvinnerne får tildelt et kunstverk og diplom, og 25.000 kroner.

Juryens begrunnelse
 

For at vi skal lykkes i å ta vare på vår kulturarv, er det avgjørende at lokale foreninger tar initiativ til å sette i stand og bevare kulturminner. Riksantikvarens kulturminnepris 2018 går til Foreningen Gamle Skudeneshavn for deres arbeid med bevaring, bruk og formidling av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn.

Foreningen har gjennom opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid vært avgjørende for at Gamle Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer og en nasjonal kulturskatt.

Arbeidet til foreningen viser at eieren av et kulturminne er den viktigste faktoren for å lykkes med godt bevaringsarbeid. Å støtte eiere med kunnskap, motivasjon og praktisk tilrettelegging er kulturminnevern i beste og mest positive forstand.

Foreningen Gamle Skudeneshavn jobber også overordnet og kulturminnepolitisk, og de har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med den kommende kulturmiljøfredningen. Foreningen Gamle Skudeneshavn er et godt forbilde for andre verneforeninger rundt om i landet.

Kommentarer til denne saken