Skjenkesteder risikerer bøter på inntil 20.000 kroner etter lovbrudd

To skjenkesteder på Karmøy risikerer bøter etter at de ikke har hatt tilfredsstillende vakthold utenfor. Ett av stedene ble anmeldt to ganger i desember.