- Det kom veldig brått på

Oversvømmelser flere steder etter kraftig regnvær.