Gang- og sykkelvei sperret etter jordras

Kraftig nedbør førte til ras ved Eide.