Her får Leif Arild (58) spesialisthjelp i egen stue

Telemedisin gjør at Leif Arild Fjellheim fra Veavågen kan følges opp av et tverrfaglig behandlingsteam ved spesialisthelsetjenesten på Østlandet, hjemme i egen stue.