MILJØ: I en ny rapport som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, kommer det frem at de lokale purpursneglene i Karmsundet er friskmeldt for første gang siden målingene av miljøgiften TBT startet i 1991 - og TBT ble totalforbudt i 2008.

Tilsatt i skipsmaling

Førsteforfatter av artikkelen og forsker i NIVA Merete Schøyen karakteriserer dette som «et strålende eksempel på at forbud mot miljøgifter virker».

– TBT har blant annet forårsaket at hunnsneglene ble sterile, og giften har den oppsiktsvekkende egenskapen at den påvirker balansen mellom østrogen og androgen slik at det blir en overvekt av det hannlige kjønnshormonet i hunnsngeler. Selv om purpursnegler er særkjønnede, som vil si enten hunn eller hann, reagerer hunnsnegler som om de var hannsnegler, og utvikler ulike stadier av sædledere og penis, står det i pressemeldingen.

Miljøgiften TBT ble tidligere tilsatt som bunnstoff i skipsmaling for å hindre begroing av alger og små dyr. Men miljøgiften viste seg å lekke ut fra bunnstoffet, og forurenset sjøen- og travle seilingsleder, som blant annet Karmsundet.

Forbud gir forbedring

Ifølge kystmyndighetene er Karmsundet trolig det mest trafikkerte sundet i Norge, med årlig besøk av 30.000 handelskip på over 24 meter.

– Den høyest målte konsentrasjonen av TBT i sneglene ble målt til 366 mikrogram TBT per kilo snegle- uten skall- i 2003, står det i meldingen.

Men nå er tidene forbi.

I 2017 fant ikke Schøyen og kollegene hennes på NIVA ett eneste tilfelle av kjønnsforstyrrelse hos purpursnegler, hverken i Karmsundet eller på noen av de andre stasjonene.

– Det er første gang siden overvåkningen startet i 1991, skriver Schøyen.