LIKESTILLING: Med ny vigselsliturgi på plass vil homofile og lesbiske nå kunne gifte seg i kirken på lik linje med andre par.

Det nye ekteskapsritualet ble vedtatt med 83 mot 29 stemmer på Kirkemøtet i Trondheim mandag. Et forslag om å ikke vedta den nye liturgien ble avvist av flertallet.

Kirkemøtet vedtok i april i fjor med stort flertall at også likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Forslag til ny liturgi har vært behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet og vært sendt på høring.

Det nye ritualet gjelder fra 1. februar, men dagens vigselsritual kan fortsatt brukes av dem som ønsker det. Prester som ikke ønsker å vie homofile, kan si nei, men det skal ikke hindre et par i å gifte seg i den kirken de ønsker.

Utmeldt i protest

Saken er likevel fortsatt betent. En av de mest profilerte motstanderne, Øivind Benestad, opplyser at han meldte seg ut av kirken i protest idet vedtaket ble fattet.

– Den norske kirke har med dette endret sin skapelsesteologi om ekteskap, familie og barn. Det er nå blitt offisielt kirkelære at kjønn er irrelevant i det kristne ekteskapet, skriver han i en erklæring gjengitt av Vårt Land.

Benestad, som har vært sentral i aksjonen Levende folkekirke, mener vedtaket er et «gedigent feilgrep».

Også sogneprest Helge Standal i Sykkylven sier opp stillingen sin i protest mot vedtaket, skriver Sunnmørsposten.

Smerte og glede

Kan åpne dører for andre troende

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper andre trossamfunn blir mer åpne for homofile etter kirkens vigselsvedtak.

– Den årelange og tunge kampen som homofile i kirken har kjempet, har nyttet. Jeg håper dette kan være en døråpner for homofile i andre trossamfunn, sier Bjurstrøm i en pressemelding.

Kirkemøtet vedtok i fjor at homofile skal få gifte seg i kirken, og mandag vedtok samme organ ny vigselsliturgi.

Bjurstrøm viser til at ekteskapsloven likestilte homofile og heterofile i 2009, men at det først nå blir mulig for homofile å gifte seg i kirken.

– Mye gjenstår, men jeg håper dagen i dag kan gi håp til de mange som fremdeles må kjempe for å få være seg selv, sier ombudet. 

At det fortsatt er uenighet i kirken om homoekteskap kommer fram i Kirkemøtets vedtaket. Her påpekes det at et mindretall opplever at vielse av likekjønnede strider mot deres forståelse av ekteskapet, men at de tar flertallsvedtaket til etterretning. Mange møtedeltakere som mener at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, kunne dermed stemme for vedtaket.

Avtroppende Oslo-biskop Ole Kristian Kvarme er blant dem. Uenigheten er ikke ryddet til side, men alle skal kunne gå i den samme kirken, påpekte han under debatten i forkant av vedtaket.

– Vedtaket kommer til å smerte, sa han.

Leder Gard Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke er på sin side klar for å feire det historiske vedtaket.

– Dette er dagen da en bønn og en drøm går i oppfyllelse, sa han.

Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart. Selv om kirken ikke er ferdig med uenigheten ga hun uttrykk for at den vil gå videre som et «forsonende mangfold».

Rom for uenighet

Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreket at det skal være rom i kirken for dem som er uenige.

– Den nye liturgien er ganske lik den gamle, men tilpasset slik at alle par kan bruke den. Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre. Så inkluderer den noen bibeltekster som kan gjelde for alle par, sier Raaum til Dagsavisen. Raaum er styremedlem i Åpen kirkegruppe, som har vært en pådriver for den nye liturgien. Gruppen stilte lister ved kirkevalget i 2015 og lykkes i å mobilisere velgere til støtte for kravet om at homofile skal kunne gifte seg i kirken