Skjønt, det dreier seg ikke om et kilometerlangt togsett – kun lokomotivet. «Nautilus» har gått et langt liv på Odda Smelteverk. Og nå har Odda kommune kjøpt lokomotivet fra konkursboet for 4.500 kroner. Kiloprisen er det neppe noe å si på.
– Vi sikrer oss lokomotivet fordi mange i Odda har et forhold til det. Hva vi skal bruke det til, gjenstår å se. Men det er i hvert fall ikke til å transportere containere, sier ordfører Toralv Mikkelsen.
– Har du noen ideer?
–Det kan brukes til mye. Rådmannen har dessuten et nært forhold til dette lokomotivet, røper ordføreren.

Besvimte

Det noe uvanlige, kommunale innkjøpet er dokumentert gjennom faktura nr. 89 fra Odda Smelteverk AS sitt konkursbo, som administreres av advokat Andersen i Bergen.
Der framgår det at Odda kommune også har kjøpt to omformeraggregat (25/50 hz strømforsyning) – et minne fra den gang tilreisende besvimte og gikk i dørken av Oddas flimrende lys – for ti tusen kroner.
Dessuten har kommunen kjøpt inn elektrisk tavlerekke med tilhørende kobberskinner for den nette sum av 14 tusen kroner. Totalt 35.340 kroner.

Kjørte på sjøen

Rådmann Finn Kristoffersen kan røpe at han har inngående kjennskap til lokomotivet, som faren hans engang jobbet på. Ikke uventet hadde den unge Finn derfor sommerjobb som lokfører på smelterverket.
– Lokomotivet ble døpt «Nautilus» etter at det kjørte på sjøen, minnes han. Lok'et var ikke verre enn at det kom på skinnene igjen etter kort tid.
– Nå er det foreslått å legge skinnegang til Buerbreen. Og ettersom jeg er ansatt på åremål, kan jeg få jobben som lokfører, foreslår oddarådmannen.
kai.inge.melkeraaen@haugesunds-avis.no
Ordfører Toralv Mikkelsen
Symbolet: OddaordførerToralv Mikkelsen har fått kloa i selve lokomotivet for «Nye Odda». Foto: KAI-INGE MELKERAAEN