Klart for nytt voldtektsmottak

<b>ÅPNER: </b>Lege Gunvor Storesund og sjukepleier Gunnbjørg Strømø er i staben som skal være med og bemanne voldtektsmottaket ved Haugesund sjukehus.

<b>ÅPNER: </b>Lege Gunvor Storesund og sjukepleier Gunnbjørg Strømø er i staben som skal være med og bemanne voldtektsmottaket ved Haugesund sjukehus.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Fra og med 20. juni får Helse Fonna døgnåpent voldtektsmottak lokalisert ved kvinneklinikken på Haugesund sjukehus.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

HAUGESUND: Klinikkdirektør Kjell Magnar Mellesdal opplyste fredag formiddag at datoen for åpning er fastsatt og vaktavtaler inngått med de ansatte som går inn i en bakvaktordning på frivillig basis.

Av de 19 kommunene som var invitert til å delta i spleiselaget, har Jondal svart nei til deltakelse. Mens Kvinnherad er i tenkeboksen og vil avgi sitt svar i løpet av juni måned. Men med 17 av 19 kommuner med på laget, er det nok til å kunne sette døgnåpne tilbudet i gang.

– Vi er glade for de positive svarene vi har fått. Kommunen har ønsket etablering av mottaket, men det har tatt lengre tid enn vi hadde trodd i starten, sier Kjell Magnar Mellesdal.

30 voldtekter

Bakgrunnen for å sentralisere voldtektsmottaket til ett sted er begrunnet med at det er hensiktsmessig at de som jobber der får erfaring og rutine.

Erfaringsmessig vil antall voldtekter per år ligge på i overkant av 30.

Siden voldtekter skjer relativt sjelden er det viktig at de som skal gjennomføre de medisinske undersøkelsene har god kompetanse og er trenet til å utføre oppgaven.

Voldtektsmottaket vil være bemannet med lege, sjukepleier, psykiatrisk sjukepleier og merkantile støttefunksjoner.

– Jeg synes det er kjempeflott at ansatte i Helse Fonna tar på seg denne oppgaven, sier klinikkdirektøren.

Økonomisk skal voldtektsmottaket gå i null. Kostnadene dekkes ved at deltakerkommunene betaler rundt fire kroner pr. innbygger.

Også for menn

Voldtektsmottaket er et tilbud til kvinner og menn fra 14 år og oppover. Personer utsatt for voldtekt kan ta kontakt med voldtektsmottaket inntil tre døgn etter voldtekten.

– Man trenger ikke gå via politiet, det går helt fint å kontakte voldtektsmottaket direkte, opplyser leder av mottaket, lege Gunvor Storesund

Det første voldtektsmottaket ble åpnet ved Haugesund sjukehus i 1992. Fram til det døgnåpne tilbudet ble stengt i 2004 sto den økonomiske kompensasjonen til personalet på stedet hvil. Dette var også en av årsakene til at det døgnåpne tilbudet ble lagt ned for tre år siden. Når det nå gjenoppstår er honoreringen justert noen hakk opp.

Artikkeltags