– Det vi gjør er ikke godt nok

Karmøy har en oppdatert klima- og energiplan, men ingen kildesortering av matavfall. I Tysvær er det motsatt.