Her er seks grunner til at Haugalandet skal bli en grønn region

Kommunene i regionen jobber sammen for det grønne skiftet. Men de har dårlig tid.