KOMMUNEREFORM: Samarbeidspartiene rundt regjeringen på Stortinget hadde pressekonferanse onsdag morgen. Der ble det bekreftet at i tillegg til 94 frivillige sammenslåinger, gjøres det åtte tvungne sammenslåinger. Ingen av disse er i Hordaland eller Rogaland.

Helge André Njåstad (Frp) har opplyst at dermed vil 1,3 millioner innbyggere bo i en ny kommune. Ingen av disse bor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Som ventet blir det ingen tvangssammenslåinger her. De mest aktuelle hadde vært Bokn og Tysvær og Stord og Fitjar, men det skal jobbes videre med flere frivillige sammenslåinger.

Sandnes og Forsand skal slå seg sammen. Det samme gjelder Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Det ble bekreftet onsdag. Sokndal og Eigersund blir ikke slått sammen, selv om Fylkesmannen i Rogaland anbefalte det.

Samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre kaller onsdagens avtale en løypemelding, ikke en endelig konklusjon.

Politikerne uttalte seg også om regionreformen. Rogaland blir værende som eget fylke. Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen. 19 fylker blir trolig redusert til ti regioner.

– Vi har fulgt frivillighetslinjen. Når nesten hundre kommuner slår seg sammen gjennom frivillighet, så har dette vært en suksess, sa stortingsrepresentant og karmøybu Geir Toskedal (KrF) under pressekonferansen.