Bitter kraftstrid i Etne kan gå mot slutten

Av

Jordskifteretten har i ein dom nyleg slått fast at Etne kommune eig fallrettane i Høylandselva i Litledalen. Om ikkje dei tapande grunneigarane ankar til lagmannsretten innan fire veker, kan dermed ei hundre år gammal soge om fallrettar og utbetalingar i 1917 vera nesten sluttskreven.

Artikkeltags