HELSE: Pasientens dose skulle vært 2,5 milligram, men vedkommende fikk istedet 25 milligram, skriver Bergens Tidende.

Direktør Jon Bolstad ved Sjukehusapoteka Vest sier at de har beklaget på det sterkeste både overfor pasienten og sykehuset, og det går bra med pasienten.

Etter denne feilen har apoteket nå innført en høytlesingsrutine for å hindre at noe ligende skjer igjen. Apotekeren må lese det som står på medisinen høyt og få det bekreftet av en kollega. Det jobbes også med å utvikle IT-systemet ytterligere.