HAUGESUND: Fylkespartiet arrangerte fylkesårsmøte i Haugesund i helgen.

Oddny Helen Turøy, 43 år fra Sandnes, er idag valgt som fylkesleder for Rogaland KrF for de neste 2 årene. Reid Ivar B. Dahl, 29 år fra Hå og Dag Inge Aarhus, 49 år fra Karmøy er valgt som henholdsvis første og andre nestleder. Anne Kristin Bruns, 54 år fra Stavanger er valgt som leder for Rogaland KrF Kvinner.

-Jeg er ydmyk for tilliten jeg er vist, sier Turøy. Mitt engasjement er særlig knyttet til barn og unge, skolepolitikk og jeg er opptatt av de som faller utenfor, sier hun. Jeg vil være med i arbeidet for å løfte partiet, og skape ny begeistring for KrF og vi må jobbe mer med partibygging, særlig i forhold til lokallagene, sier Turøy i en pressemelding.

Turøy jobber som lærer i ungdomsskolen. Hun har vært nestleder i Rogaland KrF de siste to årene, og ved høstens valg var hun valgkampleder. Hun sitter i sin 3. periode i Sandnes bystyre, og har også politisk erfaring som vara til fylkestinget. Turøy tar over etter Per-Endre Bjørnevik, 67 år fra Stavanger.

Første nestleder Reid Ivar B. Dahl er fra Hå kommune. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og jobber som spesialrådgiver i økonomiavdelingen til Time kommune.

Han har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Bergen. Han har hatt flere verv både i KrF og KrFU, deriblant fire år i KrFUs sentralstyre og fem år som nestleder i Bergenhus KrF.

Som 2. nestleder har fylkesårsmøte valgt Dag Inge Aarhus fra Karmøy.

Aarhus jobber som kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Han har utdanning fra både Forsvaret og fra journalistikk. Foruten ulike verv i Karmøy KrF er han engasjert i søndagsskole og bedehus-arbeid, han har også hatt sentrale verv i Norges musikkorpsforbund. Aarhus har også politisk erfaring fra Karmøy kommunestyre.

Som leder av Rogaland KrFs Kvinnenettverk er Anne Kristin Bruns, 54 år Stavanger valgt. Bruns er også nestleder i KrF Kvinner sentralt, og hun sitter i Stavanger bystyre. Bruns er utdannet barnevernspedagog og har i sitt yrkesaktive liv i hovedsak jobbet innenfor rusomsorg og barn og unge med særlige utfordringer og deres familier.

I dag jobber hun foruten om med politikk, for Normisjon sitt Agenda 1 arbeid og er aktiv i IMI kirkens arbeid.

Forbud mot plast

Kampen mot plast var en av sakene som ble diskutert under fylkesårsmøtet.

– Vi må starte med forbud mot plastprodukt som enkelt kan erstattes av fornybare og nedbrytbare materialer samt legge til rette for at norsk innovasjon kan bidra til å rense havet for plast, heter det i vedtaket, og de foreslår:

• Forbud mot plastposer

• Effektiv miljøavgift på plast for å stimulere til bruk av miljøvennlige løsninger

• Bruke norsk offshorekompetanse og virkemiddelapparatet, eksempelvis Innovasjon Norge, til å stimulere til utvikling av tekniske løsninger på å rense havet for eksisterende plast

På fylkesårsmøtet deltok rundt 140 delegater fra hele fylket.