Kripos anbefaler ny Birgitte-etterforskningForsvarerne krever ny etterforskning.Birgitte Tengs som ble funnet drept 6. mai 1995 *** Local Caption *** Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995.

Forsvarerne krever ny etterforskning. Birgitte Tengs som ble funnet drept 6. mai 1995 *** Local Caption *** Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Politiet bør gjenoppta etterforskning av drapet på Birgitte Tengs. Det er den klare konklusjonen i rapporten fra Kripos etter at erfarne drapsetterforskere har gjennomgått hele den 21 år gamle drapssaken fra Karmøy.

DEL

BIRGITTESAKEN: Det er nå politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt som formelt skal avgjøre om politiet skal følge anbefalingen fra Kripos. Han har innkalt til pressekonferanse i Haugesund klokka 12.00 i dag, sammen med fungerende påtaleleder i Sør-Vest politidistrikt, Trond Sekkingstad. Også leder av cold case-gruppa i Kripos, Espen Erdal, være til stede sammen med politioverbetjent Torbjørn Aasbø, som har ledet arbeidet i gruppa, og politiadvokat Tone Aase i den nyopprettede spesialenheten. Birgitte-saken var den aller første saken enheten ga seg i kast med da den startet sitt arbeid på nyåret.

LES OGSÅ: Saken kan bli gjenopptatt
LES OGSÅ:  Engelske eksperter gjennomgår bilder i Birgitte-saken

Kripos vil informere om sitt arbeid med saken og de anbefalingene som nå gis til videre arbeid i Sør-Vest politidistrikt. Selve rapporten regnes som et straffesaksdokument og vil derfor ikke bli offentliggjort. Den vil inneholde en rekke personopplysninger, men også av etterforskningsmessige hensyn vil det være nødvendig å begrense hvilke opplysninger fra Kripos' arbeid som nå kan gjøres kjent for offentligheten. Det vil kunne skade en ny etterforskning dersom personer som kan bli gjenstand for den, på forhånd får vite hvilke vurderinger Kripos har gjort omkring deres forhold til saken.

LES OGSÅ: Får rapport om fire uker
LES OGSÅ: Tipsstrøm til Kripos i Birgitte-saken

Politidistriktet har fortsatt det formelle etterforskings- og påtaleansvaret i saken. Hvorvidt politimester Hans Vik allerede på dagens pressekonferanse vil tilkjennegi at etterforskningen skal gjenopptas, eller om han vil bruke tid på rapporten internt i politidistriktet før han treffer en avgjørelse, vil han ikke si noe om på forhånd. Selve valget er ikke vanskelig; det er politidistriktet selv som har anmodet cold case-gruppa om å gå inn i Birgitte-saken etter et uttalt ønske om å oppklare drapet, som er blitt en slik verkebyll i lokalsamfunnet at det verken vil bli godtatt eller forstått om politimesteren skulle gjøre et annet valg enn det Kripos anbefaler.

Mer spennende er det å se hvor omfattende etterforskningen blir, og hvilken retning den vil ta. Det er ventet at Kripos i sin gjennomgang vil peke på helt konkrete etterforskningsoppgaver som bør gjennomføres, men antall og omfang er også vurderinger og avgjørelser som politimester Hans Vik må ta. Opp gjennom årene er det både fra forsvarerne og gjennom tips til politiet pekt mot personer og miljøer som ble er oppfattet som mistenkelige i forbindelse med drapet, men som i liten grad er gransket av politiet. Også nye kriminaltekniske undersøkelser av materiale i saken, kan være blant de oppgaver Kripos nå ønsker blir sett på med nye øyne - og med nye metoder. Sentralt i så måte er de mange hårstrå som ble funnet på den drepte, der mange aldri er blitt analysert og hvor det gjennom årene er utviklet stadig bedre metoder for å hente ut verdifull informasjon.

Birgitte Tengs ble funnet drept av en gardbruker i hans utmarksområde ved gamle Sundsveg tidlig om morgenen 6. mai 1995. Blod- og slepespor i vegen viste hvordan 17-åringen var dratt gjennom en grind og gjemt bak busker, der hun på nytt var utsatt for vold. Den omfattende etterforskningen sto i stampe i halvannet år, inntil hennes eget søskenbarn ble pågrepet, dømt og senere frifunnet for drapet. Politiet har senere erklært at han ikke lenger kan mistenkes i saken.

Artikkeltags