– En fallitterklæring at samfunnet ikke klarer å beskytte folk mot slike personer

Flere erfarne politifolk forteller at de har visst om personer de frykter kan bli drapsmenn.